Ljudski Zoo

Ljudski Zoo (2018)

Inside Human Zoos

Trajanje: 92min

Sinopsis

Zapanjujuća, malo poznata priča o muškarcima, ženama i djeci koja su bila izložena zajedno sa životinjama u Europi, Americi i Japanu od druge polovice 19. stoljeća do Drugog svjetskog rata: međunarodna priča iz razdoblja predglobalizacije koja se odnosi na najrazličitije stanovništvo sa svakog kontinenta.

Tijekom više od jednog stoljeća, širom Europe, Sjedinjenih Država i Japana, ljudska bića stavljaju druge ljude kao izložbene primjerke. Po cijelom svijetu, od 1810. do 1940., na svjetskim sajmovima, kolonijalnim izložbama, zoološkim vrtovima, nakaza, cirkusima i obnovljenim etničkim selima izloženo je gotovo 35 tisuća ljudi za preko 1,2 milijarde posjetitelja.

Samo je nekolicina od tisuća muškaraca i žena regrutiranih sa svih strana zemaljske kugle uspjela ispričati svoju priču. Neke od ovih priča su preživjele i sada nam mogu dati uvid u priču o ljudskim zoološkim vrtovima.