Kraj memorije

Kraj memorije (0)

The End of Memory

Redatelj: Vincent Amouroux
Trajanje: 52min

Sinopsis

Obujam digitalnih podataka koje generira suvremeno društvo stalno se povećava. No kako se to sve može pohraniti na manje trajne formate poput CD-a, DVD-a i tvrdih diskova? Koju vrstu memorije ćemo proslijediti budućim generacijama?Svakodnevno se razmjenjuje oko 2,5 trilijuna bajta podataka. Procjenjuje se da je 90 posto postojećih podataka stvoreno tijekom posljednje dvije godine. Ta 'podatkovna bujica' poznata je pod nazivom 'big data'. Kako možemo klasificirati, pohraniti i dati značenje toj masi digitalnih informacija? Da bi se produljio kratki vijek trajanja - najviše deset godina - što je trenutačni način skladištenja - istaživači razvijaju novu platformu koja bi trebala osigurati očuvanja tih podataka za buduće naraštaje? Jesu li naša društva još uvijek sposobna za proizvodnju trajne memorije? Fascinantno i rigorozno znanstveno istraživanje koje odgovara na pitanja, uz izuzetno kreativnu vizualnu kulisu, o svim izazovima (o)čuvanja memorije u budućnosti.